Aksak Kılavuz by CemBak

18 Ağustos gecesi Trip v2.0'da Aksak Kılavuz by CemBak ile Kadıköy'de Kıta Avrupası sesleri... Gecenin deminde bir çeşit kıtasal kahvaltı...
Ağustos '10

Aksak Kılavuz bu kez çoklukla Kıta Avrupası seslerini seçti. 70’lerin uzun erimli petrol krizi sonrası, kaçınılmaz olarak punk sonrasına da tekabül ettiği için, ses mecraları sert ve koyu hatlarla çizilmiş bir musiki söylemiyle şekillendi… Referansı 60’lar garage grupları olmamasına karşın, dar perspektifli “ticari müzik” icracıları, bunalma deneyiminin tepkiselliğini büyük ağabeylerinden ödünç aldılar. Yinelenme, ama daha incelmiş ve daha modernize…

Aksak Kılavuz by CemBak
18 Ağustos 2010, 21:30
Trip v2.0
Caferağa Mah. Kadife Sok. No:10/1 Kadıköy, İstanbul
Facebook etkinlik sayfası

Aksak Kılavuz: 1996 yılında plansız ve kendiliğinden gelişen tekil bir matbu nesne projesiydi. 4 sayı süren bir hacimle çemberini tamamlayarak 60 kadar arşivde yerini aldı. Kes-yapıştır üretimine külliyen karşı olmamakla birlikte birkaç yeni söz söyleyebilmeyi denedi ve sustu. Sonrasında popüler kültüre dahil, seçkinci olmayan üretimlerin alanına odaklandı. Kadir K ortaklığıyla bir dizi fasikül vücut buldu. Temelde, Türkçe’de akademik çalışmalar dışında dikkate değer bulunmayan kültürel alanlara mütevazi bir projeksiyon tuttu bu nesneler. Vampirlik olgusu, futbol, pornografi, femme fatal ve diğerleri modern bir selülozik arkeolojik çalışma olma denemeleriydi. Sinema üzerine yoğunlaşma isteği Aksak Sekansı doğurdu ancak o da kısa bir heyecanla tek sayı çıkabildi. Ama daha sonra sesli bir üretim olarak yeni bir kadroyla Açık Radyo’da Türk sinemasına odaklandı. Bu dönemde ise Aksak Kılavuz başka bir iletişim kanalı yoluyla gündeminde olan üretimlerin sesli versiyonlarını Kadıköylü kulaklara ulaştırmayı denedi. Ticari müzikal üretimlerin Anglo-Sakson versiyonları odakta olmak üzere, özellikle klasik jazz döneminin yenilikçi örnekleri bu sesli portreyi 8 yıldır çizmeyi sürdürüyor. ✪