Aksak Kılavuz by CemBak

Aksak Kılavuz bu kez çoklukla Kıta Avrupası seslerini seçti. 70’lerin uzun erimli petrol krizi sonrası, kaçınılmaz olarak punk sonrasına da tekabül ettiği için, ses mecraları sert ve koyu hatlarla çizilmiş bir musiki söylemiyle şekillendi… Referansı 60’lar garage grupları olmamasına karşın, dar perspektifli “ticari müzik” icracıları, bunalma deneyiminin tepkiselliğini büyük ağabeylerinden ödünç aldılar. Yinelenme, ama daha incelmiş ve daha modernize…

Aksak Kılavuz by CemBak
18 Ağustos 2010, 21:30
Trip v2.0
Caferağa Mah. Kadife Sok. No:10/1 Kadıköy, İstanbul
Facebook etkinlik sayfası

Aksak Kılavuz: 1996 yılında plansız ve kendiliğinden gelişen tekil bir matbu nesne projesiydi. 4 sayı süren bir hacimle çemberini tamamlayarak 60 kadar arşivde yerini aldı. Kes-yapıştır üretimine külliyen karşı olmamakla birlikte birkaç yeni söz söyleyebilmeyi denedi ve sustu. Sonrasında popüler kültüre dahil, seçkinci olmayan üretimlerin alanına odaklandı. Kadir K ortaklığıyla bir dizi fasikül vücut buldu. Temelde, Türkçe’de akademik çalışmalar dışında dikkate değer bulunmayan kültürel alanlara mütevazi bir projeksiyon tuttu bu nesneler. Vampirlik olgusu, futbol, pornografi, femme fatal ve diğerleri modern bir selülozik arkeolojik çalışma olma denemeleriydi. Sinema üzerine yoğunlaşma isteği Aksak Sekansı doğurdu ancak o da kısa bir heyecanla tek sayı çıkabildi. Ama daha sonra sesli bir üretim olarak yeni bir kadroyla Açık Radyo’da Türk sinemasına odaklandı. Bu dönemde ise Aksak Kılavuz başka bir iletişim kanalı yoluyla gündeminde olan üretimlerin sesli versiyonlarını Kadıköylü kulaklara ulaştırmayı denedi. Ticari müzikal üretimlerin Anglo-Sakson versiyonları odakta olmak üzere, özellikle klasik jazz döneminin yenilikçi örnekleri bu sesli portreyi 8 yıldır çizmeyi sürdürüyor. ✪

Bazı rahatsızlıkları olan kişileriz. Ocak 2008’den bu yana garip aralıklarla sürüyoruz. Kapalı veya yayında olmadığımız anlar, yayında olduklarımızdan epey az.

2017 yılında belirsiz süreliğine ara verdik. Karar alındığında sitede beş bine yakın kısa/uzun metin vardı; şu anda bu sayı iki binin biraz üzerinde. Geriye dönük olarak ömrünü tükettiğini açık eden metinleri silmeye devam edeceğiz. Silmesi yazmasından uzun sürüyor ve daha meşakkatli. Metinlerin de ömrü vardır. – Devamı için: [Meram]