Anbeantik

Sonra insanların yüz tikleri alışkanlık yapıyor. Biri gözünü kaldırıyor, biri dudağını. Karakteristikleri oluyor.
Eylül '11

Sonra zaman geçiyor. Zaman dönüyor. Zaman feci bölünüyor. An be an. Tik.

[Sonra insanların yüz tikleri alışkanlık yapıyor. Biri gözünü kaldırıyor, biri dudağını. Karakteristikleri oluyor. Çok seviyolar içten içe. Ondan başkası yapmıyor. O.]

Sonra tikini yapıyor. Anlık çirkinleşme başkalaşma vahşileşme. O diil o tiki yaptığı an. Hoşlanmıyorum. Tikini yapıyor. Yapma diyemiyorum, çok anlık. İğrenç hissediyorum, tik tiksiniyorum. Tak ediyor canıma, boğuyor beni, her an hazırda bırakıyor, hapsediyor. Bağımlısı oluyorum. An be an tikine alışıyorum. An bi an tiki tikim oluyor. Onsuz yapamıyorum. O tiksiz yapamıyor. Ben tikisiz yapamıyorum. O tiki sadece o yapıyor. Tikiyle varoluyor bende o. Yapmasa yap diyeceğim. Anlık vahşetine alışıyorum. Şiddetle yapmasını bekliyorum. O tik olmasa o olmayacak bende. Tutuluyorum. Hala da iğrenç hissediyorum tiki yaptığı an. Hoşlanıyorum. O an tutkum oluyor. Tikini yaptığı an o olmayan hali an be an o oluyor.

[Sonra sırf karakteristiki olsun diye tik sahibi olmak isteyenleri tanıyorum. Zorla tik yapanları. Karakteris tikli karaktersizler tanıyorum. Tanımıyorum.]

Sonra tikimi yapıyorum. O benim bu tikimden tak tiksiniyor. Tik yaptığı an be an, ben diilim o an. Başkalaşıyorum çirkinleşiyorum vahşileşiyorum. Hoşlanmıyor, iğrenç hissediyor. Yapma diyemiyor. Çünkü yapıyor. Kendisinden tiksiniyor. Tikine bağımlı olduğumu biliyor. Yapmak istemiyor. Ama yapıyor. İstediğim an tikimi yapabildiğimi fark ediyor. Çünkü istediği an tikini yapmamazlık edemiyor. Bi tikine hakim olamıyor. Bağımlı olmadığımı farkediyor. Kendisini bağımlı hissediyor. Tikini kullanılmış hissediyor. Ama istediğim an yapamıyorum. Tikini yaparsa yapıyorum. Ama yapacağını biliyorum. O da tikini yaparsa benim yapacağımı biliyor. İğreniyor, boğuluyor, canına tak ediyor, her an hazırda bırakıyorum, hapsediyorum, bağlıyorum. Sonra o bi an benim tikime bağlanıyor an be an. Tikimi alışkanlık yapıyor. Tiki olan tikim tiki oluyor. Tiksiz yapamıyor. Tikisiz yapamıyorum. Tikimsiz yapamıyor. O tiki sadece o yapıyor. Bu tiki sadece ben yapıyorum. Tikimle varoluyorum onda ben. Tikim olmasa ben olmayacağım onda. Tikim olmasa o olmayacak. Şiddetle yapmamı bekliyor. Şiddetle kendini bekliyor. Yapmasam yap diyecek. Yapmasa yap diyeceğim. Yapmasam kendine yap diyecek. Yapsa kendine yapma diyemicek. Yapıyor. İğrenç bişi oluyor o an bi an. Hala iğreniyoruz tik yaptığı an. Hoşlanıyoruz. Tiki yaptığı an bi an o olmayan halinin an be an o olmasından dolayı benim tikimi yaptığım aynı an bi an ben olmama halimin ben olması onu o yapıyor.

[Sonra tiki olan biri karakterli diye bişi yok. Bi tikine hakim olamıyor. Bi an karaktersiz oluyor. Ama o hakim olamadığı karaktersizlik karakteristiki oluyor. Karaktersizlik karakteri oluyor.]

Sonra bi an tikini yapıyor. Tikimi yapıyorum. Tikimin tikini yapıyor. Tikime yaptığı tikine alışmaya başlıyorum. Tik yapıyorum tikimin tikini. Tik yapıyor tikimin tikinin tikisini. O an tikini yapıyor. O an tikimi yapıyorum. O an tikini yapıyor. O an da tikimi yapıyorum. Tam o an bi an tikini yapıyor. Sonra o an be an geçmiyor. O an be an dönmüyor. Zaman bölünmüyor. Zaman başkalaşmıyor çirkinleşmiyor vahşileşmiyor. Bağlanıyor zaman o ana. O ansız yapamıyor. Zamanın canına tak ediyor. Bi an o anı tik yapıyor zaman. Tak ediyor, tik yapıyor. Tik tak oluyor. Tak tik oluyor. Sonra o, ben ve zaman tikimize devam ediyoruz. Etmemezlik edemiyoruz. Tik. Zaman an yapıyor. Tak. O an tikini yapıyor. Ben tikimi yapıyorum. O da tikini yapıyor. Ben de tikimi yapıyorum o zaman. Zaman tak yapıyor o an. Tik. Tak. Tik. Tak. Tik. Tak. Sonra geçmeyen o an bi anın içinde geçiyor zaman an be an. Zaman dönüyor. Zaman feci bölünüyor. İğrenç hissediyoruz. Bağlanıyoruz. Alışıyoruz. Hoşlanıyoruz birbirimizden.

[Sonra saat sesinden uyuyamayanlar var. Her yerden duyabiliyorlar. Bi sesi duymamazlık edemiyor. Kafasının içinde tik sesleri tak ediyor. Durduramıyor sesleri. Bi sessiz kalamıyor.]

Sonra bi an… ansızın tiki duruyor… Tikim duruyor… Tikimin tiki de duruyor… Durmamazlık edemiyor… Bekliyorum ki tikini yapsın… ki tikimi yapayım… ki tikimin tikini yapsın… Ama yapmıyor… Bekliyorum… Zaman geçmiyor… Geçmeyen zamanın içinde de zaman geçmiyor… Geçmeyen zamanın içinde tikini yapmadığı o an o, o olamıyor. Bi an saatin tikini duymuyorum… Uyudu galiba… Hala bekliyorum… Bi an uyanmıyor an be an… Son… Feci bölünüyorum. Sonra o an da geçiyor… Hayat devam ediyor. Bi sonsuz kalamıyor…

Futuristika notu: Bu yazıyı kimin gönderdiğini hatırlayamadık. Kendisi bizimle temasa geçerse yazarının adını eklemek isteriz. Özür ve selamlar. ✪