Anne Carson – Sesin Cinsiyeti

anne carson bu denemesinde, antik uygarlıklardan günümüze, eril zihniyetin kadın sesine bakışını inceleyerek kadın sesinin nasıl sistemli bir şekilde kontrol altında tutulmaya çalışıldığını ortaya koyuyor.
Temmuz '15

yapıtın özgün ismi: gender of sound

ingilizceden çeviren:
zeynep talay

“Bir erkeğin kendine mahsus sophrosyne’sinin koşulu olarak kendisini duygularından
arındırması ve böylece de sesini kontrol etmesi, cinsiyet stereotiplerinin temel varsayımıdır.
Buna bağlı olarak da, erkeğin kadına karşı toplumsal sorumluluğu, kadının sesini kontrol
etmesi, çünkü kadının kendisinin bunu yapacak yetide olmamasıdır. Böyle bir erkek ‘hayırseverliğini’ Homeros’un Odysseia’sının 22. kitabında görürüz: yaşlı kadın Eurykleia
yemek salonuna girer ve Odysseus’u karısına talip çıkanların ölü bedenleri arasında kanlar
içinde bulur. Eurykleia başını kaldırır ve bir ololyga söylemek üzere ağzını açar.
O esnada Odysseus eliyle yaşlı kadının ağzını kapatır ve şöyle der, ou themis:
‘Tam da şimdi bağırmana izin yok. İçinden sevin…’”

anne carson bu denemesinde, antik uygarlıklardan günümüze,
eril zihniyetin kadın sesine bakışını inceleyerek kadın sesinin nasıl sistemli bir şekilde
kontrol altında tutulmaya çalışıldığını ortaya koyuyor.

nod 5, deneme
şubat 2015

isbn:
978-605-84997-1-3

copyright © anne carson, 1995

‘new directions publishing’
ile yapılan telif sözleşmesi uyarınca

çevrilip basılmıştır.

26 sayfa

sesin cinsiyeti
toplam 444 adet basılmış,
tamamı numaralandırılmış,
ilk yirmi dört tanesi satış dışı tutulmuştur.

kapak resmi:
baubo heykeli, priene, i.ö. 4. yy.

kapak tasarımı:
uygar asan

grafik uygulama:
hatice çoban

dış kapak kağıdı, ege kağıt:
189 kr 230, oya krem, 230 gr.

iç kağıt, ege kağıt:
aydınger 795, 130 gr.
340 be 120, neo bristol beyaz, 120 gr.

Anne Carson - Sesin Cinsiyeti 1 ✪