loader image
Default image

Ali Abaday

20. yüzyılın son çeyreğinde doğdu. Çeşitli okullarda ilk-orta ve lise eğitimini tamamladı. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği İlişkileri programını kazandı. Mezun olduktan sonra 2 yıl özel bir şirkette ihracat operasyon bölümünde çalıştı. Tekrar girdiği üniversite sınavında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü kazandı. 2006 yılında mezun oldu. Yazıları çeşitli dergiler ve sitelerde yayınlanmaktadır.

Global Monopoly için rekabet büyük

Şu an itibariyla tüm öncelikler değişti. Artık ne Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ne de Avrupa Birliği’nin üyesi olmak önemli. Şu an için ilk hedef “Global Monopoly”nin tahtasında yer alabilmek.