loader image
Default image

Baran Öztürk

[Dark Days] Bir Yeraltı Antropolojisi

[dropcap type=”1″]D[/dropcap]ark Days (DD), Karanlık Günler, bir yeraltı filmi değil, yeraltı’nın bir filmidir: yeraltında, yeraltının koşullarında, yeraltı öznelerince, yeraltı fikrince ve yeraltı işçiliğinde kaydedilmiştir. DD bu nedenle bir belgesele, hatta bir etnografiye de indirgenemez. Zira DD, antropolojinin “katılımcı/katılımlı gözlem” kavramıyla…