Avalanche Magazine

1970'lerin avangard dergisi hakkında
Ocak '11

Liza Bear ve Willoughby Sharp tarafından edötöryal çalışmasıyla tasarımı yapılan Avalanche 1970-76 yılları arasında yayımlanmış bir dergi. son sayısından bu yana 35 yıl geçmiş. Dönemin önem taşıyan dergilerinden biri olmasının en büyük nedeni, sanat çalışmalarının/sanatçıların galerilerden çok basılı malzeme üzerinde, matbu yayıncılıkta daha yoğun yer bulmasının yolunu açmış olması. Birbirini takip eden sayfalarda arka arkaya çalışmaların görsellerinin, sanatçılar hakkında uzun (kimi zaman 15-16 sayfayı bulan) yazıların olmasıyla, değişik bir dergi görünümünde çalışmış. Derginin sergi reklamlarında standart çalışma örnekleri yerine sergi katılımcılarının nerede tıkındığına ya da biriyle benzer algılara ulaşmak için nasıl LSD alınabileceğine dair, bugün bile (hatta tam da bu yıl) çoğu derginin uzak durabileceği bir yazım tarzı benimsemişler. Geçtiğimiz yıllarda, artık zor bulunan bu dergiyi unutturmamak için, fotokopi versiyonlarıyla kopyalanıp, galerilerde asan sanat çevreleri olmuş. Dergilerin ölümünü değil, dirilişini tartışacağımız bir dönem olacağını hissederek, çok uzun yıllar öncesinden bir matbuat güzellemesine bakıyoruz. ✪