Soldan sağa: Ralph Partridge, EM Forster, Lytton Strachey, Pierre Lancel ve Francis Partridge, 1922-1924 arası bir tarihten