Çeviri ve Dönüştürme

Çeviri ve Dönüştürme: Üç Perdede Gündelik Hayat Üzerine Düşünceler‘in temelindeki ikilem; bilinç eşiğinde, tekrarlayan, hipnotize edici ve eve dair günlük davranışları, performanslarla yüceltmenin yanında; izleyici ve katılımcıların, kuşaklar boyu ortak hayal ve arzulara tanıklık eden, idealleştirilen bir simge olagelen evin, neden git gide daha sinsi ve yaygın bir kaygının mekanı haline geldiğini sorgulamalarını istiyoruz.

Bu alanın kendine özgü vasıflarını fark ederek onu, sanat aracılığıyla, nasıl güçlendirebileceğimizi inceleyen üç perdelik bir bütünün ilk kısmı.

Bu çalışma aracılığıyla keşfettiğimiz üzere, gündelik olan, cennetsi bir saadet fikrinden ziyade, türün sağlık durumunun etkili bir göstergesi, dış kabuğunun barometresi.

Ev kavramı –insanî varoluşun zorunlu mimarisi olarak- onu şekillendiren sosyal ve politik tutumları nasıl yansıtıyor?

Medya, güncel hayatı korkuyla doldururken, mahrem sayabilecegimiz bir alan var mı?

Ev, eylem ya da niyet olabilir mi?

Çeviri ve Dönüştürme: Üç Perdede Gündelik Hayat Üzerine Düşünceler Paneli

Sarah Schuster, Suat Öğüt, İz Öztat, Ian Warren, Nanette Yannuzzi-Macias

Başlangıç: 6 Mart 2009 Cuma, 18:30
Bitiş: 20 Mart 2009 Cuma, 18:00
Yer: PlayStudio, Turnacıbaşı Sok. No. 19 Beyoğlu, İstanbul
Bilgi: 02122927785
E-posta: info@playstudio.org
 ✪

Bazı rahatsızlıkları olan kişileriz. Ocak 2008’den bu yana garip aralıklarla sürüyoruz. Kapalı veya yayında olmadığımız anlar, yayında olduklarımızdan epey az.

2017 yılında belirsiz süreliğine ara verdik. Karar alındığında sitede beş bine yakın kısa/uzun metin vardı; şu anda bu sayı iki binin biraz üzerinde. Geriye dönük olarak ömrünü tükettiğini açık eden metinleri silmeye devam edeceğiz. Silmesi yazmasından uzun sürüyor ve daha meşakkatli. Metinlerin de ömrü vardır. – Devamı için: [Meram]