Dada bir armadillodur ya da burada haykırmaya hakkımız var

Dada m'dada, Dada m'dada, Dada mhm' dada
Kasım '16

Hugo Ball’un kübist kıyafeti, manifestoyu tamamlar [Burada haykırmaya hakkımız var çünkü biz ürpermeleri ve uyanışı yaşadık.] Şiiri  Gadji Beri, bir Talking Heads şarkısında belirir, ay zimbra.

[cue id=”40426″]

Kült Neşriyat’ın ılık ılık yayılan über kitabı Dada bir armadillodur, dal taşak halde öfkeyle sokaklara fırlamanın yüzüncu yılında genişletilmiş baskıyla ortaya çıktı.

Dada bir armadillodur 1“Soyut sanatın hayaleti, insanoğlunun muazzam özgürlük duygusunun genişliğini temsil ediyor. Bizim inancımız kardeşlik sanatıdır: sanat toplumun yeni amacıdır. Sanat aydınlığı önerir, sanat yeni insanın esasına hizmet eder. Yeni insan herkes gibi sınıfsız bir topluma mensup olmalıdır. Biz, komünal girişimin tamamlanmasıyla her bireyi bilinçli bir üretim gücünün mecrasına akıtmak istiyoruz. Sistemin eksikliklerine ve gücü tahrip edenlere savaş açtık. Bizim en büyük özlemimiz insanlığı manevi yönleriyle de anlamaktır. Bu bizim görevimizdir. Bu çaba bütün insanlar için büyük bir dayanma gücü canlılık sağlayacaktır. Bunun başlangıcı bizleriz. Biz bu doğrultuda çabalamalıyız ve birbirinden çok farklı öğeleri ahenkli bir bütüne ulaştırma dileklerimizi dile getirmeliyiz.”

125 metin ve onlarca görselle Kült’ün DADA’nın 100. yılı için hazırladığı genişletilmiş bu yeni baskı hala alanında hazırlanmış Türkçe tek derleme olmaya devam ediyor. Bir asır boyunca Dada Öldü mü? diye çok fazla soru soruldu ve kendini “karşı” hareketler adı altında kuran tüm hiyerarşik sanat ve düşünce ekolleri de Dada’yı tarihin derinliklerine gömülmüş eski bir “tanrı” olarak anmayı yeğlediler ya da çoğu kez görmezden gelmeyi yeğlediler. Dada’nın ölümlü olmadığını, tersine modern zamanın içine çöreklenmiş gizli bir virus gibi tüm ilerlemecilik çıkmazlarında başını kaldırıp, direnmenin absürd ve karanlık tarafını bize hatırlattığını söyleyebiliriz. ✪