[Fortunio Liceti] De Montstris

Fortunio Liceti'nin 1665 baskısı kitabı De Montstris'in (Ucubeler) ilk basımı illüstrasyonsuz versiyonla 1616 yılında gerçekleşti.
Şubat '14
 ✪
Fortunio Liceti’nin 1665 baskısı kitabı De Montstris’in (Ucubeler) ilk basımı illüstrasyonsuz versiyonla 1616 yılında gerçekleşti. Avrupa’da 17.yy’da bu kitabın da etkisiyle deforme olmuş yaratıklar, hayali varlıklar, doğanın çarpık canlıları önemli bir konu haline geldi. Fortunio Liceti, ucubelere doğanın sanata sunduğu, şekillendirilecek formlar şeklinde yaklaşmış, haklarında acınacak ya da olumsuzlayacak bir tavırda  yazmamış.