loader image
Bu yazı 11 seneliktir ve [Futuristika!] mevcut editöryal anlayışını yansıtmama ihtimali yüksektir. Lütfen bunu göz önünde bulundurup okuyunuz veya hiç okumayınız. [Behold. This post is pretty old. Please keep its age in your mind while reading.]

Basoli alfabesi

Harflerin mimari düşlere eşlik ettiği litograflar.

1839’da Bologna’da, İtalyan sanatçı Antonio Basoli (1774–1848), Alfabeto Pittorico, Ossia Raccolta di Pensieri Pittorici Composti di Oggetti Comincianti dalle Singole Lettere Alfabetiche isimli kitabını yayımladı. (Resimli Alfabe ya da Alfabenin Harfleriyle Başlayan Nesnelerden Oluşan Fikirler Toplamı).

Kitap aslında, her biri alfabenin bir harfiyle gerçeküstü bir mimari anlayışın resmedildiği 25 adet litograftan oluşuyordu. Çizimler, o harfin İtalyanca karşılığının ilk harfini temsil ettikleri nesnelere göndermeydi.

[Çalışmaları]  ✪