loader image
Bu yazı 13 seneliktir ve [Futuristika!] mevcut editöryal anlayışını yansıtmama ihtimali yüksektir. Lütfen bunu göz önünde bulundurup okuyunuz veya hiç okumayınız. [Behold. This post is pretty old. Please keep its age in your mind while reading.]

Bolivya’nın cadılar marketi

Serbest piyasa herkes içindir. Cadılar ya da büyücüler de serbest piyasanın nimetlerinden yararlanabilmeliler. Bu nedenle, Bolivya’da 3.400 metre yükseklikteki başkent LaPaz’da yer alan cadılar marketi, şaşırtıcı gelmiyor. Fotoğrafçı Robert Dam, LaPAz’daki bu marketi görüntülemiş. Yerel halkın “Pachamama” dediği, batı dillerine “Toprak Ana” diye çevrilebilecek tanrıça heykelinin uğur, mutluluk ve bereket getirildiğine inanılırken, Bolivya’da kurutulmuş lama cenini de, evleri koruduğuna inanılan bir uğur. ✪

Bolivyada cadılar marketi (Tam sayfa)[simpleviewer=103,700,800]