loader image
Bu yazı 13 seneliktir ve [Futuristika!] mevcut editöryal anlayışını yansıtmama ihtimali yüksektir. Lütfen bunu göz önünde bulundurup okuyunuz veya hiç okumayınız. [Behold. This post is pretty old. Please keep its age in your mind while reading.]

Sabahlarını değişen bloglar

A year of morning isimli ve daha sonra kitaba dönüşen blogda, her sabah çekip değiş tokuş edilen fotoğraflar tam bir yıl boyunca sergilenmiş.

Stephanie Congdon Barnes ve Maria Alexandra Vettes, birbirlerinden 3191 mil uzakta yaşayan iki fotoğrafçı. A year of morning isimli ve daha sonra kitaba dönüşen blogda, her sabah çekip değiş tokuş ettikleri fotoğrafları tam bir yıl boyunca sergilemişler.

Kitabın yayınlanmasından sonra, blog artık atıl kaldığından, kendileri yeni yerlerinde endam eyliyor ✪