loader image
Bu yazı 12 seneliktir ve [Futuristika!] mevcut editöryal anlayışını yansıtmama ihtimali yüksektir. Lütfen bunu göz önünde bulundurup okuyunuz veya hiç okumayınız. [Behold. This post is pretty old. Please keep its age in your mind while reading.]

Sergi: http://

Deniz Güvensoy, kuşatması altında olduğumuz ezici hipergerçekliği, sürrealist resim dilini ve stratejilerini kullanarak ele alıyor!

Deniz Güvensoy “http://”
07 Nisan 2010 – 07 Mayıs 2010
ALANistanbul
Galip Dede cad. No: 24/11 Tünel Beyoğlu
212 292 04 14 – info@alanistanbul.com

Deniz Güvensoy, kuşatması altında olduğumuz ezici hipergerçekliği sürrealist resim dilini ve stratejilerini kullanarak ele alıyor!

Bir taraftan yeni medya araçları ve ifade biçimlerinin geri plana doğru itilirken diğer taraftan da internetin dolaşım ağının kodlamalarına maruz kalan resim sanatı, kendi içinden yepyeni bir güç ve zenginlik ile her geçen gün genişleyen güncel sanat pratikleri içerisinde etkin yerini korumaya devam ediyor.

Deniz Güvensoy ALANistanbul’un mekansal olasılıklarını simülasyon ile gerçekliğin eridiği bir düzlemde hayal gücünün ifadeleriyle birleştiriyor. Çalışmalar ortak bir bağlamdan türeyen ve her biri kendi içinde derinleşen birer kaçış çizisi olarak yeni anlamlar üretiyorlar. Bu yönden “http://” sergisi artık tamamen aşina olduğumuz ve içselleştirdiğimiz “durum”un içinde yeni bir ALAN açmayı hedefliyor. ✪