James Gleeson

Gleeson'nun imgesinde din, mitoloji, temiz vücutlar ve değişik kafalar vardır.
Kasım '14

James Gleeson
(1905 – 2008)

James Gleeson 1

Gleeson’nun imgesinde din, mitoloji, temiz vücutlar ve değişik kafalar vardır.

Lilith’in ölümü dersek resmin özetini çıkarmış oluruz. Yerde yatan kadın lilith, ayaktaki çıplak adam Adem’dir.   En arkada yatan ise doğmaya çalışan Havva’dır (erkekvari olarak resmedilmesi; mitlerde “Havva, Adem’in kaburga kemiklerin yaratılmıştır” ibaresinden kaynaklanır. Havva bir nevi Adem’in temsilidir.) 7 tane karalar içindeki insanlar ise Adem’in aklındaki gelecek kötülükleridir.

Ortadaki göl ikiye ayrılmış. Bunu Adem ile Lilith’in ayrı görüşleridir. Su hayatı temsil ettiği için ikisininde sular birbirine karışmaz. Bu gölün üstünde Havva’nın olması ironiktir. Çünkü doğan Havva bunların özütünden doğmuştur. Adem Havva’dan asla büyük olamayacaktır da böylelikle. İlginç bir ayrıntı da vardır. Gölün sağ tarafı biraz kurumuştur. Kuruyan bu yer Lilith’in kanıdır aynı zamanda. Çünkü yerde yatan Lilith Sağ tarafını tutar. Beyniyle hareket ettiği için sağ ona daha yakındır. Gölün kuruyan kısmı ise Havva’yı çok etkileyecektir. Çünkü beyin suyundan az girecektir vücuduna.

Tablodaki renk uyumu neredeyse kusursuzdur. Adem’in bedeni ile Havva’nın bedenindeki tonlar aynıdır. Yerdeki kan Lilith’in kanıdır. Kırmızıdır. Ana renktir. Adem sarı tonuyla, Lilith kırmızı tonuyla Havva’yı doğurur. Yani turuncu tonunu. Kara giysi giyenlerde içteki zıtlıklar ve bunların doğuracağı kötülüklerdir. Beyaz başlılar ama giysileri siyah. Toplum, normları, din, aile ve buna benzer toplumsal yaşantıları betimler gibidir. Başları beyaz ve iyi bir şey yaptıklarını düşünüyorlar ama giysileri siyah. Göremiyorlar.

Burada yunan mitolojinine gönderme de vardır. Dünyanın yaratılış mitinde Uranos ile Gaia arasındaki olaylar görünür. Yeryüzünün ırzına geçen gökyüzü. Bunların devamında dağların oluşumu falan.

Arkada oluşan fırtına gelecek kötü günlerin habercisidir. Kötü günlere tahminde bulunursak da; Nuh mitini gösterebiliriz. İnsansoyunun biraz hastalıklı tarafları doğmaya başlıyor fırtınada.

Lilith’in vurulduğu yerinden bir çiçek açmış gibidir. Vurulduğunun farkında ama üzgün değil. Asi kişiliğinin arkasında adalet taşıyor. Kısa saçlı olarak gösterilen Lilith kendine bakan ve avcı bir kişiliktir. Avlanırken saçları dikkatini dağıtmasın diye. Kendine baktığı kısmı ise bunun erkek gibi değilde kadın gibi göstermeye çalışmasıdır.

7 Adam. 7 günahım temsili gibidir ama paradoks bir şekilde bunların habercisidir de aynı zamanda. İstemeden gelen günahlar, Lilith’in kanıyla toprağa gömülecektir. ✪

Önceki

[Doxa Konuşmaları] Şehirde Kaybolmak: Dérive Deneyimi

Sonraki

Thomas Bernhard’ın Bay Unseld’e mektuplarından