Küratörlük ve Ötesi: Küratörlükteki Alternatif Yaklaşımlar

Richter, bir düşünce platformu olarak Küratörlük Lisansüstü Programı'nı; Görgün, kültür ve sanat ile kentsel kalkınmanın amaçlandığı bir sivil toplum hareketi modeli olarak Sinopale Uluslararası Sinop Bienali’ni; Önol ise gelecek Sinop Bienali’nin küratöryal konseptini ele alıyor.
Ekim '11

Tarih: 21 Ekim 2011, Cuma
Saat: 18.30
Mekân:
Siemens Sanat
Meclis-i Mebusan Cad. No: 45
Fındıklı – İstanbul
Tel: (0212) 334 11 04
www.siemens.com.tr/sanat
Konuşmacılar: T. Melih Görgün, Işın Önol, Dorothee Richter
Panel Yöneticisi: Mürteza Fidan
İngilizce – Türkçe simultane çeviri olacaktır.
Katılımcı sayısı 50 kişi ile sınırlıdır.

Siemens Sanat, Dorothee Richter, T. Melih Görgün ve Işın Önol’u “Küratörlükteki Alternatif Yaklaşımlar” başlıklı panelde konuk ediyor. Mürteza Fidan’ın yöneteceği panelde Dorothee Richter, bir düşünce platformu olarak Küratörlük Lisansüstü Programı’nı; T. Melih Görgün, kültür ve sanat ile kentsel kalkınmanın amaçlandığı bir sivil toplum hareketi modeli olarak Sinopale Uluslararası Sinop Bienali’ni; Işın Önol ise gelecek Sinop Bienali’nin küratöryal konseptini ele alacak. Bu toplantı, farklı küratöryal platform modelleri ve bunların sunduğu olanaklar hakkında bir tartışma platformu yaratmayı amaçlıyor.

Sinopale, Uluslararası Sinop Bienali kültür ve sanat aracılığıyla kentin aktörleri arasında sinerji oluşturmak ve bu sayede kentsel kalkınmaya toplumsal altyapı hazırlamayı amaçlayan bir sivil toplum hareketidir. İki yılda bir gerçekleştirilen bu proje her yaştan kentlinin kendi yaşam alanlarını gelecek vizyonuna sahip olarak yeniden algılamaları, kent sorunları üzerine düşünmeleri, ortak tarihsel belleğin paylaşımı ve bunun sanat üretimine yönelik olarak düzenlenmesini, daha iyi bir sosyal yaşam alanını oluşturmaya yönelik olarak kentsel, ulusal ve uluslararası düzeylerde çalışmayı amaçlar.

Küratörlük Lisansüstü Programı, uygulama odaklı projeler aracılığıyla çağdaş küratörlük uygulamaları hakkında eğitim vermek için tasarlanmış bir düşünce platformudur. Küratörlük, kültürel ürünlerin sergilenmesi için disiplinlerarası işbirliği aracılığıyla yenilikçi yapıların oluşturulması anlamına gelir. Bu alanda, sanat, dijital araçlar/medya, tasarım ve mimarlık birbiri ile yeni şekillerde ilişkilenir. Son yıllarda küratörler, sergiler, müze tasarımları, koleksiyon sergileri ve kamusal alan projelerini geliştirirken, sanatçılar, mimarlar, tasarımcılar ve eğitimcilerle gittikçe daha yakın işbirliği içinde çalıştıkları görülüyor. Çağdaş sergiler, yeni yorum stratejileriyle şekil değiştiriyor; fuaye alanları, arşivler, okuma odaları ve yeni medya arayüzlerinin entegrasyonu ile yenilikçi sergileme yapıları değişiyor.

Toplum genelinde çalışma süreçlerinin yönetiminde bir değişime tanık oluyoruz. Bu değişimde, bireysel eylem alanları, sosyal ağlar ve know-how transferi ile meta-düzeyde bir araya geliyor. Küratörlük Lisansüstü Programı kültürel anlamın üretim süreçlerindeki değişikliklere cevap veriyor. Kültürel üretimi etkileyen spesifik bazı değişiklikleri ele almayı amaçlıyor. Bu programın katılımcılarına pratik anlamda küratörlük deneyimi kazandırmak ve ilgili konulara eleştirel yaklaşmaları için bir model oluşturmanın yollarını araştırıyor.

Gölgelerin Bilgeliği gelecek Sinop Bienali’nin başlığı… Daha önceki üç Sinopale’nin devamı niteliğinde olacak dördüncü Sinopale’nin kaygısı “gerçek”. Gerçeğin çeşitli medya araçlarıyla yaygınlaştırılması ve bunun yerel yaşama – sürdürülebilirlik bağlamında – etkileri ile ilgili olacak.

Sanatçılardan, kent sakinleriyle birlikte çalışmaları, insanın aşırı tüketim hırsını sorgulayarak kentin geleceği için farkındalık yaratmaları bekleniyor. Sergi, Sinop’ta yaşamış olan, sadece yaşamın sadeliğinin önemini savunan değil aynı zamanda bunu kendi günlük yaşamında da samimiyetle uygulayan biri olarak Diyojen’i anmayı amaçlıyor. ✪