PA Films 00 – Flaneur

/

PA Films, kolaj türünde çalıştığında, imgeleri limitlerine taşımayı, infilak ettirmeyi, filme alınmış kişileri filme alınmamış kişilerin hafızası haline getirmeyi umarak çalışıyor: Benjamin’in Flaneurü içinde bulunduğu bağlama işbölümünden ve vakitsizlikten azade biçimde bakabilmek için o bağlamdan ayrılmayı gereksinirken, sohbet içinde bize film parçalarının filmin dekupaj ilkesinden ayrılıp yaşamın kendiliğindenlik ilkesiyle anıldığı, montajın daima kendiyle çarpışarak bir tür süreksizlik ortaya çıkardığı bu kolaj çalışmasını esinlemişti. Oturup film kesiyorduk: Film-mektuplar, fanzin-filmler, kahkaha-filmler, eleştiri-filmler, bağlamlarından kopmuş sine-cümleler… Filmin “ağzı” kapatılmış, bütünlüğü sonlandırılmış yüceliğini bozmak, kesintiye uğratmak gerekir: Benjamin, mal’ın “paketinin” (kutusunun) onun mal niteliğini unutturan bir işlev olduğunu belirtir.

Mal dolaşımından parça kurtarmak, onu tekilliğe çekmek ve üzerine yüce bir ışık düşürmeden onu özgün bir karanlıkta görünür kılmak. PA Films, Proscenium Arch‘ın alt gruplarından biri olarak 2007’den beri film üreten kapalı devre bir oluşumdur. Eleştiri-filmler üretmeyi arzulayan ve bunları dostlarla izlemekten keyif alan bir fikir olarak yeraltında kurulan grubun halihazırda yapımı devam eden filmleri zaman zaman, bakışa maruz kalmanın mahcubiyetiyle yerüstünde gösterim şansı buluyor.

Yine de, (a) “yüce” bütünlüğün bağlamından ya da (b) mal dolaşımından koparak yaşamı (c) kesintiye uğratan imgelerin yine bir bağlam içinde, (d) patlama niyetiyle bile olsa art arda gelmesi henüz bir (e) diyalektik süreklilikti: Benjamin’in Marx’ın ünlü demokratik barış ortamının sınıf tahakkümünü gizleyen bir “montaj” olduğu saptamasından başlayarak “düş çalışmasıyla” kesintiye uğrattığı diyalektik yerine “görsel bilinçaltı” dediği ve sonradan Godard tarafından “acıyı korumanın tek yolu” olarak kutsanan “görüntü”nün, “görsel taşıyıcının kendisi(nin) de onu yapma olanağımızın bir görüntüsünden başka bir şey olmama”sı gerektiği söylenen şey: Bir “düş çalışması” içinde dostlarının rüyalarını görmek, ölümlerini ölmek. Referanslarını gizlemeyen ironik bir sohbet.

“Flaneur” kolaj-filmi, Benjamin’in Flaneur’ündeki kimi başat kavramlardan (fizyolojiler, hayvanlar, zararsızlık, pasajlar, Poe, kent, avarelik, aşk, burjuva yaşantısı, kafeler, sokaklar, aile kurumu, intihar vs) çağrışımla sinema ve tiyatro tarihinden derlenmiş görüntülerin çarpıştırılmasından oluşuyor.

PA Films, görüntülerin yazgısının dostlar arasında organ naklini mümkün kılmasını arzuluyor ve Fütüristika!’da kendini evinde hissediyor.

Özlem Z. & Ozan K.

prosceniumarch.blogspot.com ✪

Bazı rahatsızlıkları olan kişileriz. Ocak 2008’den bu yana garip aralıklarla sürüyoruz. Kapalı veya yayında olmadığımız anlar, yayında olduklarımızdan epey az.

2017 yılında belirsiz süreliğine ara verdik. Karar alındığında sitede beş bine yakın kısa/uzun metin vardı; şu anda bu sayı iki binin biraz üzerinde. Geriye dönük olarak ömrünü tükettiğini açık eden metinleri silmeye devam edeceğiz. Silmesi yazmasından uzun sürüyor ve daha meşakkatli. Metinlerin de ömrü vardır. – Devamı için: [Meram]