[Rıfat Şahiner] Çağdaş Sanatta Temsiliyet Krizi

Sanatçı, yazar ve akademisyen Rıfat Şahiner’in yeni kitabı Çağdaş Sanatta Temsiliyet Krizi Ütopya Yayınları’ndan çıktı. Yazarın daha önce revize edilerek 2013 yılında yine Ütopya Yayınları’ndan çıkan Sanatta Postmodern Kırılmalar adlı kitabı sanat dünyası ve akademik çevrelerde büyük ilgi uyandırmıştı. Şahiner’in üçüncü kitabı ise; Kültür İmleri başlığıyla önümüzdeki günlerde Masa Yayınları tarafından yayınlanacak. Estetiğin epeydir bir kriz içinde olduğu dile getiriliyor. Baudrillard gibi kimi düşünürlere göre bu, göstergelerdeki krizden başka bir şey değil. Bugün sanat ve kültür ortamında hüküm süren krizin, küreselleşme ile birlikte derinleştiği ve daha da çetrefil hale geldiği ileri sürülüyor. Aslında bunun temelleri temsiliyet ilişkilerinde yatıyor ve postmodernizm
Şubat '15

Sanatçı, yazar ve akademisyen Rıfat Şahiner’in yeni kitabı Çağdaş Sanatta Temsiliyet Krizi Ütopya Yayınları’ndan çıktı. Yazarın daha önce revize edilerek 2013 yılında yine Ütopya Yayınları’ndan çıkan Sanatta Postmodern Kırılmalar adlı kitabı sanat dünyası ve akademik çevrelerde büyük ilgi uyandırmıştı. Şahiner’in üçüncü kitabı ise; Kültür İmleri başlığıyla önümüzdeki günlerde Masa Yayınları tarafından yayınlanacak.

[Rıfat Şahiner] Çağdaş Sanatta Temsiliyet Krizi 1Estetiğin epeydir bir kriz içinde olduğu dile getiriliyor. Baudrillard gibi kimi düşünürlere göre bu, göstergelerdeki krizden başka bir şey değil. Bugün sanat ve kültür ortamında hüküm süren krizin, küreselleşme ile birlikte derinleştiği ve daha da çetrefil hale geldiği ileri sürülüyor. Aslında bunun temelleri temsiliyet ilişkilerinde yatıyor ve postmodernizm ve post-yapısalcılık bağlamında ortaya atılan tezlerin büyük bölümü, günümüz sanat pratiğindeki temsil krizinin tüm yönleri ve boyutlarıyla anlaşılması ve sanat eleştirisindeki kimi açmazların sorgulanması adına önemli çıkış noktaları sunuyor.

Çağdaş Sanatta Temsiliyet Krizi adlı bu çalışmada, 1960 sonrası sanatının karakteristikleri görünür kılınmaya çalışılırken, sanat ve teknoloji ilişkisi, yeni medya olgusu ve bu alana özgü kuramsal tartışmalar, küreselleşmenin gündeme getirdiği pek çok sorun ve sanatın sermayeyle olan çetin imtihanına yer veriliyor.

Postmodernizm, post-yapısalcılık, post-feminizm, kimlik ve temsiliyet ilişkileri, toplumsal cinsiyet tartışmaları, queer gibi günümüz sanat dünyasının hesaplaştığı meseleler ve güncel sorunlara odaklanan oldukça zengin bir içeriğe sahip olan bu kitap, güncel sanat üzerine kafa yoran okurların günümüz sanat ortamında hüküm süren bir dizi tartışmaya ve meseleye göz atmasına vesile oluyor. ✪

Önceki

KFC değil, kefeke!

Sonraki

[Timurtaş Onan] Terk Edilmiş