Clifford Harper: Devlet nedir?

Anarşist çizer Clifford Harper'ın Pierre-Joseph Proudhon'un Bir Devrimci'nin İtirafları (1849) adlı kitabından ilham alan 1981 tarihli çalışması.

Benim Godard’ım

Television, The Heartbreakers ve the Voidoids'in punk müzisyeni, romancı ve şair Richard Hell'den aktarıyoruz.

Arşivler