loader image

Yazı

Bazen Virginia Olmayı Seviyorum: Woolf’un Dalgalar’ına En Baştan

Akış ve ışıktan fırtınaların, ve dahası bunların aynı hareket içinde toplanıp “ben”i görünür kılmanın, ufuklarımın tüm kişilerine dokunabilmemin ortamlarıdır bunlar. Zaman(ım)ın tüm “an”larını içeren bu gölde ışıktan bir balıktır, konuşan bir dalgadır Woolf.

[Gerard Reve] Kaosu kapsamak

Gerard Reve, yazının çelişkilerden filizleneceğini keşfetmiş insanlardan. Şimdilerin giderek popülerleşen hibrid anlatının, kurguyla biyografinin iç içe geçtiği metinlerin öncülü. Bunu yaparken yaptığını sarakaya alıyor görüntüsüne düşmeden, kendi planı doğrultusunda ilerlemiş olması dikkat çekiyor.