Alfredo Castaсeda

Castaceda'nın imgesindeki sakallı yaşlı adam insanlığın anlayış düzeyinin son demlerini haber verir. Ataerkil geçmişin, dinle, kadınla, şansla bağlatılarını sunar bize.

Haşere

Franz Kafka’nın novellası Dönüşüm 1912 yılının sonlarında yazıldı.

[J.G. Ballard] İnanıyorum

J.G. Ballard gerçeküstü katalogda “kısmen şiir, kısmen nesir” diye tarif edilebilen metni editör Daniel Riche’nin isteği üzerine yazdı ve Bilim Kurgu dergisinin

[Osman Dinç] Teorem

"Merkezinde yüzde kırk oranında demir ve nikel saklayan bir gök cisminde yaşadığımızı da artık biliyorum."

1 65 66 67 68 69 229