[Mosmodern – Kara Plak – Çağrı Uluer]

Mosmodern okuyoruz ve öfkeliyiz. Sadece musiki kitapları basacak bir yayınevi, Kara Plak. Karga Mecmua’da kıssadan geçmişler. Gerilemeye doyamayan memleket musiki yazınının canlanmasını