loader image
Bu yazı 13 seneliktir ve [Futuristika!] mevcut editöryal anlayışını yansıtmama ihtimali yüksektir. Lütfen bunu göz önünde bulundurup okuyunuz veya hiç okumayınız. [Behold. This post is pretty old. Please keep its age in your mind while reading.]

senin canın var tabi ölebilirsin

Onur Özer şiiri: senin canın var tabi ölebilirsin

varlığımdan gitmiş olduğuna dair
kazaya uğramış nesneler için

taş merdiveni konuşmadığımıza göre
isimleri varsa karşılığı gibi görülecek
toprağı adımlarla süsleyen basamakların
üzerine herkes söylüyor
yüzüne karşı bu bir şey değil

taş merdiveni konuşmadığımıza göre
aranan bir taşa dönüşüyorum
binalar çalıyorum
önüme gelenin penceresinden
ölüler ısmarlayıp gömüyorum ✪