Sergi: “Açık Şehir: Biraradalığı Tasarlamak”

4. Uluslararası Rotterdam Mimarlık Bienali (IABR) “Açık Şehir: Biraradalığı Tasarlamak” ortaklığında, Philipp Misselwitz ve Can Altay küratörlüğünde 3 sergi.
Mart '10

Philipp Misselwitz ve Can Altay küratörlüğünde 3 sergi, 4. Uluslararası Rotterdam Mimarlık Bienali (IABR) “Açık Şehir: Biraradalığı Tasarlamak” ortaklığında:

Açık Şehir Forum – Tim Rieniets ortak-küratörlüğünde
Sığınma – Mimarlar, plancılar, sanatçılar ve aktivistlerden gelen eleştirel projeler ve konumlar
Bas Princen – 5 Şehir Portfolyosu: İstanbul, Beyrut, Amman, Kahire ve Dubai’den fotoğraflar

12 Mart – 9 Mayıs 2010, 11.00 – 19.00 (Pazartesileri Kapalı)
Giriş ücretsiz, rehberli turlar: Cumartesi 13.00 – 18.00
DEPO / Tütün Deposu
Lüleci Hendek Caddesi No.12 Tophane İstanbul
depo@depoistanbul.net – 212 292 39 56

Bas Princen, Istanbul Edge City, 2009, Photograph
Bas Princen, Istanbul Edge City, 2009, Photograph

Açık Şehir Forum
Mimarlığın kamusal bir mesele olduğu inancıyla 2001’de başlatılan IABR, bir uluslararası kentsel araştırma bienalidir. 2009’da dördüncüsü düzenlenen bienalin teması, çeşitliliğe ve farklara açık, canlı, toplumsal olarak sürdürülebilir, insanların yapıcı bir şekilde birbirleriyle, hem kültürel hem sosyal hem de ekonomik olarak, ilişki kurabildiği “Açık Şehir” üzerine kurulmuştur. “Açık Şehir: Biraradalığı Tasarlamak” başlığıyla Rotterdam Bienali, kentsel koşulların sürdürülebilirliği için mimarlar ve şehirciler nasıl gerçekçi katkılarda bulunabilir sorusuyla tasarımcıların gözünden toplumsal uyum konusunu merkeze alıyor. Bu sergi, Rotterdam’da yakın tarihte sona eren 4.Uluslararası Rotterdam Mimarlık Bienali’nden parçaları biraraya getiriyor ve aynı zamanda çeşitli konuşma, sunum ve tartışmalara ev sahipliği yapacak bir platform işlevi görüyor.

Divan dergileri:
– İstanbul – Ayrışarak Yaşamak (editörler: Tansel Korkmaz, Eda Ünlü-Yücesoy ve Yaşar Adanalı, Can Altay, Philipp Misselwitz)
– Beyrut – Güvenliği Haritalamak (editörler: Mona Fawaz, Mona Harb, Ahmad Gharbieh)
– Amman – Neoliberal Kent İşletmeciliği (editör: Rami Farouk Daher)
– Kahire – Esneklik: Kişisel İcraat Olarak Kent (editörler: Dina Shehayeb ve Shahira Issa)

Sığınma
Mimarlar, plancılar, sanatçılar ve aktivistlerden gelen eleştirel projeler ve konumlar “Sığınma” lüks tatil köylerinden aşırı kalabalık mülteci kamplarına kadar değişen mekânları ortaya koyarken güvenli bir bölgeyi veya zorla yerinden edilme kavramını ifade edebilir. Sığınma mekânları, kentten geri çekilme, davetsiz misafirleri dışarıda tutma veya içerdekileri koruma ve kontrol etme arzusu veya ihtiyacı için oluşturulmuştur. Toplumlarda koruyucu tecrit açıklık kadar gereklidir, ancak sığınma egemen olduğu zaman kent tehlike altındadır. Bu sergi, Türkiye’deki ve Ortadoğu’daki şehirlere odaklanarak, sığınma mekânlarına farklı açılardan yaklaşımlar sunmaktadır: kentliliğe yönelik önlenmesi veya sökülmesi gereken tehditler ve Açık Şehir’in iyileştirilmesi ve şekillendirilmesi gereken mahrem biçimleri olarak.

Bas Princen
Hollandalı sanatçı Bas Princen’in Türkiye ve Ortadoğu’daki kentsel değişime dair gözlemlerini yansıtan çalışmalarını sunmaktadır. Bu gözlemler İstanbul, Beyrut, Amman, Kahire ve Dubai şehirlerinin mekânsal enflasyon ve sığınma icraatları açısından nasıl birer laboratuara dönüştüklerini, çok farklı biçimlerde gerçekleşse de bir yanda aşırı yoksulluk bir yanda zenginliğin nasıl kabuklarına çekildiklerini gösterir. Göçmen işçi kamplarından çöl ortasında korunaklı uydu kentlere, kaypak kent merkezi gökdelenlerinden kentsel yoksulluk adacıklarına bu kabuğuna çekilmenin ardındaki motivasyonlar ve süreçler, bu sayılan ürünleri kadar geniş bir alana yayılır. Mekânı üreten sosyal, ekonomik ve siyasi dinamikleri araştırmaktan ziyade sonucunda oluşan koşulların biçimsel ve mekânsal özelliklerine odaklanmaktadır Princen. Ne kadar farklı süreçlerde oluşmuş olsalar da, mekânsal birimlerin benzerliği şaşırtıcıdır – en azından izole doğaları ve çevrelerine yabancılaşmış halleriyle.

Küratörler: Philipp Misselwitz ve Can Altay
Sergi Ekibi: Zeynep Moralı, Yaşar Adanalı
Prodüksiyon: Zeynep Moralı, Asena Günal, Yaşar Adanalı
Sergi Mimarisi: Superpool
Sosyal Program: Yaşar Adanalı

Destekleyenler:

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, Rotterdam Belediyesi, Hollanda Kraliyeti İstanbul Başkonsolosluğu, Uluslararası Rotterdam Mimarlık Bienali (IABR), Mondriaan Vakfı, Prens Claus Kültür ve Kalkınma Fonu, Mimarlık ve Kentsel Tasarım Bölümü, ETH Zürih ✪

SMAQ, Charter of Dubai, 2009
Bas Princen, Istanbul Edge City, 2009, Photograph