Sergi: http://

Deniz Güvensoy “http://”
07 Nisan 2010 – 07 Mayıs 2010
ALANistanbul
Galip Dede cad. No: 24/11 Tünel Beyoğlu
212 292 04 14 – info@alanistanbul.com

Deniz Güvensoy, kuşatması altında olduğumuz ezici hipergerçekliği sürrealist resim dilini ve stratejilerini kullanarak ele alıyor!

Bir taraftan yeni medya araçları ve ifade biçimlerinin geri plana doğru itilirken diğer taraftan da internetin dolaşım ağının kodlamalarına maruz kalan resim sanatı, kendi içinden yepyeni bir güç ve zenginlik ile her geçen gün genişleyen güncel sanat pratikleri içerisinde etkin yerini korumaya devam ediyor.

Deniz Güvensoy ALANistanbul’un mekansal olasılıklarını simülasyon ile gerçekliğin eridiği bir düzlemde hayal gücünün ifadeleriyle birleştiriyor. Çalışmalar ortak bir bağlamdan türeyen ve her biri kendi içinde derinleşen birer kaçış çizisi olarak yeni anlamlar üretiyorlar. Bu yönden “http://” sergisi artık tamamen aşina olduğumuz ve içselleştirdiğimiz “durum”un içinde yeni bir ALAN açmayı hedefliyor. ✪

Bazı rahatsızlıkları olan kişileriz. Ocak 2008’den bu yana garip aralıklarla sürüyoruz. Kapalı veya yayında olmadığımız anlar, yayında olduklarımızdan epey az. 2017 yılında belirsiz süreliğine ara verdik. Karar alındığında sitede beş bine yakın kısa/uzun metin vardı; şu anda bu sayı iki binin biraz üzerinde. Geriye dönük olarak ömrünü tükettiğini açık eden metinleri silmeye devam edeceğiz. Silmesi yazmasından uzun sürüyor ve daha meşakkatli. Metinlerin de ömrü vardır. – Devamı için: [Meram]