Sergi: Taksi Şoförü

Şerif Gören’in 1976 yapımı “Taksi Şoförü” filmi güncel sanat tarafından yeniden yorumlanıyor ve Ardan Özmenoğlu’nun sanatsal uygulamalarına konu oluyor. Sergi 4 Mart – 2 Nisan 2010 tarihleri arasında ALANistanbul’da!
Mart '10

ARDAN ÖZMENOĞLU
“TAKSİ ŞOFÖRÜ” 4 Mart 2010 – 2 Nisan 2010
ALANistanbul – Galip Dede Caddesi No:24/11 Tünel – Beyoğlu
WebsiteFacebook event sayfası

Şerif Gören’in 1976 yapımı “Taksi Şoförü” filmi güncel sanat tarafından yeniden yorumlanıyor ve Ardan Özmenoğlu’nun sanatsal uygulamalarına konu oluyor. Sergi 4 Mart – 2 Nisan 2010 tarihleri arasında ALANistanbul’da!

Ardan Özmenoğlu yerel kültürel ürünleri, elemanları veya yapıtları kendine has renkli ve çarpıcı ifade biçimleri ile çağdaş sanatın kodlamaları içinde yorumlayan bir sanatçı. Bu açıdan kendi öznel deneyimlerini ve etkileşimlerini özgürce seçilmeyerek kendi sanatsal üretim süreçlerine dâhil etmekte ve yaratıcı bir şekilde kullanmaktadır.

Mimari bir motiften, tarihsel bir olguya, popüler kültür içinde yer alan bir üründen, bir sinema yapıtına kadar kendisine dokunabilen bu “şeyler” onun çoğunlukla baskı tekniği kullanarak oluşturduğu yapıtlarında yeniden kodlanmakta ve güncel bir sanatsal söylemin parçası haline gelmekteler.

Ardan Özmenoğlu çalışmalarını sergi mekânının tüm değişkenlerini ve kendisine sunduğu olanakları yani mekânın kendisine söylediklerini dikkate alan bir sanatçı. Bu açıdan işler mekânla farklı ilişkiler üretmekte, kimi zaman mekânın kendi dinamikleri ile biçimlenirken kimi zamanda çalışmaların kendileri mekânı yeniden üretmekteler.

“Taksi Şoförü” sergisinde Ardan Özmenoğlu, ALANistanbul’u serginin bütünlüğüne uygun olarak, sanatının görsel olanaklarını mekânı oluşturan tüm unsurları kullanarak çok katmanlı algılamalara ve çağrışımlara açıyor.

Bu açıdan filmin içeriğinden mekânın içine doğru gerçekleşen hareket aralığında Ardan Özmenoğlu’nun baskıları ile oluşan çarpıcı yapıtlar, her bir izleyici için çoklu deneyimler vaat ediyor.”

 ✪