loader image
Bu yazı 13 seneliktir ve [Futuristika!] mevcut editöryal anlayışını yansıtmama ihtimali yüksektir. Lütfen bunu göz önünde bulundurup okuyunuz veya hiç okumayınız. [Behold. This post is pretty old. Please keep its age in your mind while reading.]

su Allah’ı görmüş, denir.

Bir Onur Özer şiiri...

o varken eve dönmek gibi olur terk edilmiş
mezarlarda açan çiçekler

başka şiir dergisi #11 ✪