Sarkis iki film

Sarkis‘in “başlangıçta, ateş” ve “başlangıçta belge, başlangıçta müzik” adlı iki filmi Norgunk tarafından düzenlenen gösterimle
11 Eylül – 11 Ekim 2013 tarihleri arasında

Devamı