Camille Claudel

[Camille Claudel] Toplumun delirttiği

Antonin Artaud, Van Gogh için "Toplumun intihar ettirdiği" der... Camille Claudel ise toplumun delirttikleri arasında yer alabilir bize göre. Vildan Daşdöğen, yaşadığı