Fotoğraf- Sayfa

Ölüm Bizi Ayırana Dek

Ölüm; defalarca tanımlanabilecek ancak belki de –yine de- doğru tanımlanmayacak olan şey. Ölümün tanımlanması ancak tanınması durumunda mümkün gözükmekte. Ölümü tanıma fırsatı

Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi

Mösyö Daguerre'nin öğrencilerinden Mösyö Kompa İstanbul'a gelir, Ziya Osman Saba'dan kaçmaz: Vitrinler insanlara saadet satmaktadır.

Oğuz Atay İle Oyun Oynamak

Çağla Arslan oyun oynama kavramını Huizinga, Oğuz Atay ve gündelik hayatta oynamak zorunda kaldığımız oyunlar arasında gezinerek anlatıyor

[Hans-Peter Feldmann] Die Toten / Ölüler

1967'de Batı Berlin'de bir gösteride öldürülen Benno Ohnesorg'dan başlayacak RAF, Kızıl Tugaylar ve başka fraksiyonların toplum tarafından terörist diye adlandırılan ölülerin gazetelerden