intihar

Ne yayımlat ne de yak

Recep Şener, metafizik şiirin öncülerinden John Donne'un, intiharın günah sayılamayacağını savunduğu kitabı Biathanathos'dan yola çıkıp, intiharın tabu sayılmasına karşı çıkan David Hume'a

Devrim, aşk ve idam

‘Ben, Jean-Jacgues Rousseau’nun öğrencisi… Bu adamlara seyirci kalma, özgürlüğün, erdemin baskı altına alındığını ve cinayetin egemen olduğunu izleme korkaklığını mı gösterecektim? Hayır!’