Mehmet Siyahkalem

Siyahkalem: En gizemli eli fırçalı

"İnsanlar ve cinlerin ustası" Mehmet SiyahKalem; insana, iblislere, grotesk varlıklara atıf yapan minyatürleriyle pagan düş dünyasının bozkır yansımasıdır bize göre. Bu bozkırkurdu'nun