Norgunk Yayıncılık

Norgunk’tan Deleuze yağıyor

GILLES DELEUZE Ampirizm ve Öznellik: Hume Açısından İnsan Doğası Üzerine Bir Deneme Deleuze’e göre Hume bir psikologdan önce bir sosyolog, bir ahlakçıdır; temelde

Güneşin Zaptı [Norgunk]

Velimir Hlebnikov (prolog), Aleksey Kruçenih (libretto), Kazimir Maleviç (sahne tasarımı ve kostümler) "Bırak fırdönsün biraz."

Aç yazı dergisi

Aç yazı dergisi Sayı 01 Aralık 2014 Dağlarca’nın fikriydi. Garip hayvanlar tarafından koklanmış bir şiir dergisi çıkaracaktık ‘birlikte’. Burda, Hindistan’da, Afrika’da. Sunuş

[Can Alkor] Canto CXVIII

“Canto CXVIII” 215 gr Freelife Merida kâğıda 118 adet basıldı, her nüsha numaralandırılıp yazarı tarafından kapak deseni de çizilerek imzalandı.

[Gilles Deleuze] Sinema I – Hareket-İmge

Felsefe, sinema Deleuze & Guattari Kitaplığı Fransızcadan çeviren: Soner Özdemir Redaksiyon: Ece Nahum (Erbay), Burcu Yalım, Emre Koyuncu Kapaktaki görsel: The Cameraman (Buster Keaton) Mart 2014 ISBN 978