loader image

Etiket Siyahi Dergisi

[Suat Kemal Angı] Muss es sein? Es muss sein! Es muss sein!

Yeni romanı Galileo'nun Karısı, bir nisan tarihinde yayımlanacak Suat Kemal Angı, sessiz sedasız çok önemli bir kitabı [Walter Benjamin - Esrar Üzerine] da çevirmiş, üretken ve coşkulu bir yazar, çevirmen, editör olmasının yanı sıra Ereğli elmasını sevdiğinden şüphelendiğimiz birisi.

DİLSEL CEMAAT Mİ CEMAAT DİLİ Mİ?

Çağdaş dil olgusunun gelişimindeki önemli veçhelerden birini çözümlerken, Chomsky, sadece anlatı kalıplarının ya da dilsel/biçemsel söyleyiş biçimlerinin değil, zihinsel refleks zamanının bile koşullandığı bir arızi-dilden söz eder.

DeLillo ve Şişedeki Cini

Beyaz Gürültü ve Libra’da Amerikan toplumsallığının kılgısal ve güncel açmazlarıyla yüzleşen DeLillo, Beden Sanatçısı’nda bireyin bu anafordaki yalnızlığını gem vurulmaz, bağını koparmış bir düşüş ritmiyle adeta tartımlıyor.

Pan-Anarşist Manifesto

Yanmış parmaklarıyla o iyi kundakçılar gelsin! İşte onlar! Kitaplıkların raflarını ateşe verin! Müzelerin depolarına kanallar açın! Saygıdeğer kentlerin temelini yıkın!