soykırım

Dan Pagis

Henüz çocukken kapatıldığı çalışma kamplarından çıkan şair: Dan Pagis

Jenosid meyyalliği

Alman Romantikleri modern Avrupa’nın akılcılığını boş, eklenti, yapay ve hatta bazen onursuzca görüyorlardı. Onlar şahsın yapıcı özünü usunda ve tasarımcılığında değil, şahsın