loader image

web 2.0

Zoetrope: İnternet tümüyle değişecek mi?

İnternet içeriği dinamikleştikçe hızı arttı. Bilginin depolanması, sunumundan bile önemli olmaya başladı. Artık takip edilen bir web sitesi açıldığında, aslında görülen web sitesinin "o andaki" görünümü. O da her an değişebiliyor, siteyle birlikte yok olabiliyor vs.

Washington Üniversitesi doktora öğrencisi Eytan Adar, arkadaşları ve Adobe ile birlikte, Zoetrope adını verdikleri bir uygulama üzerinde çalışıyorlar. Buna göre kullanıcılar, tarihe karışmış bilgiler, siteler arasında, geriye dönük arama yapabilecekler.

Geleneksel dergiler, web 2.0 ve dijital yayıncılık

Hem sayıları hem etkileri artan sosyal ağlarla birlikte, yayıncılar da değişen okuyucu profiline uyum sağlamak için birşeyler yapmalılar. Bu noktada, artık marka halini almış dergiler için, hem içerik hem okuyucu sıkıntısı yaşanmaması için, geleneksel yayıncılık çizgilerinde değişiklikler yapmaları gerekiyor. Mesela; ✪