William Burroughs

Poe okumaları

James Mason ve William Burroughs'dan Poe okumalarıyla birlikte, Edgar Allan Poe'nun popüler kültürdeki yansımaları...

Piç pop

İlk kez 2001 yılında telaffuz edilen “Bastard pop/Piç pop” en basit tanımıyla şarkıların birbiriyle harmanlamasından elde edilen sahipsiz şarkılara gönderme yapıyordu. ✪

Sadece diptekiler sağ kalıyor

1968 yılından bir heyula anlatıyor, William Burroughs orta sınıfı yok etme arzusunun nedenini, biraz sert bir ses tonuyla anlatıyor. ✪