Woody Guthrie

Ballads of Sacco & Vanzetti

"Ballads of Sacco & Vanzetti", Woody Guthrie tarafından yazılıp kaydedilmiş ve baladlardan oluşan bir şarkılar toplaması.