Baran Öztürk

[Dark Days] Bir Yeraltı Antropolojisi

Dark Days (DD), Karanlık Günler, bir yeraltı filmi değil, yeraltı’nın bir filmidir: yeraltında, yeraltının koşullarında, yeraltı öznelerince, yeraltı fikrince ve yeraltı işçiliğinde