white floral dcor
Photo by Jatin Baghel on Pexels.com

İstî(h)are

Peşpeşe yayımlanan “boş” kitaplarla fuar düzenlenecek, yazarlar kendi “boş” kitaplarını imzalayacaklar, gazetelerde bu “boş” kitaplarla ilgili “dolu” söyleşiler yer alacak, “boş” kitapların “çok satanların” nın listesi dergilerde yayımlanacak.
Ekim '21

Güliver’mişim, Türkiye’ye gelmişim…

Birkaç muhbir vatandaşın uyarısıyla toplanan alt denetleme kurulu üyeleri bazı kitapların yayınını, bazı filmlerin gösterimini sakıncalı buluyor ve konuyu orta denetleme kuruluna sevk ediyor. Orada yapılan inceleme ve değerlendirmelerin sonucunda bazı kitaplardan bazılarının yayınını, bazı filmlerden bazılarının gösterimini yasaklama, bazılarından bazılarını da imha kararı alıyor, konuyu üst denetleme kurulunun ön komisyonuna sevk ediyorlar. Orada bir alt kurulun kararları onaylanıyor ve bir üst komisyona iletiliyor. Orada iş bitiriliyor. Aynca, bir üst kurula ek öneri getiriliyor:

Bazılan yasaklanmış, bazılan imha edilmişken, bazıları armağan edilsin. Kabul görüyor. Onay, damga, mühür.

Bu olaylar herkesi harekete geçiriyor. Yazarlar, topluca, bir karar veriyorlar: Uygulama yürürlüğe sokulduğu an kalem bırakacaklar. Yayınevleri, topluca, bir karar veriyorlar: Uygulama yürürlüğe sokulduğu an kapağında yazar ve kitap adı bulunan “boş” kitaplar yayımlayacaklar. Okurlar destek çağnsında bulunuyorlar: “Boş” kitaplan satın alacaklar, hatta kampanyayı yaya bırakmayarak armağan da edecekler. Yayınevleri yazarlara ve çevirmenlere telif haklarını hemen ödeyecek, kitapçılar yüzdelerini alacak, okuyucular “boş” kitaplan üst fiyattan satın alacaklar. Ne kadar devam edecek bu? Onay, damga ve mühür çözülene kadar. Uzun sürerse? Yola devam edilecek. Peşpeşe yayımlanan “boş” kitaplarla fuar düzenlenecek, yazarlar kendi “boş” kitaplarını imzalayacaklar, gazetelerde bu “boş” kitaplarla ilgili “dolu” söyleşiler yer alacak, “boş” kitapların “çok satanları”nın listesi dergilerde yayımlanacak. “Boş” kitaplar ciltletilecek, kısa sürede sahaflara düşecek, eleştirmenler acımasız yazılar döktürecekler, bir ikisi lobut’lanacak. Okurlarda örgütlenecek: Kendi aralarında toplayacaktan para ile bazı ödüller koyup, jüriler oluşturacak, “boş” kitaplar için yarışmalara katılma koşullarını belirleyecekler. Bu arada, dergiler “boş” özel sayılan ardarda patlatacak, yayıncılar kapsamlı “boş” antolojiler çıkartacak, birkaç kıdemli yazar “bütün boş eserleri”ni yayma hazırlayacaklar. “Boş” kitaplar kataloğu basılacak, “boş kitaplar kulübü” üye kaydına başlayacak, toplu atımlarda indirim uygulanacak, tş burada bitmiyor. Yazarlar, okuyucular, yayıncılar ve kitapçılardan oluşan bir “ihbar komitesi’ ’ kurulacak. Bazı “boş” kitaplar siyasal, bazılan da törel nedenlerle alt, orta, ön ve üst komisyonlara “hatırlatılacak”. Toplatılması, yasaklanması, yakılması, hamur edilmesi gerekli kitaplar için ayrıntılı gerekçeler kaleme alınacak. Onlar da bir “boş” kitapta derlenecek. Örgütlenme yayılıyor. Ressamlar boş çerçevelerle sergi açıyorlar. Kısa filmciler “Beyaz Film”ler üretip toplu gösteri yapıyorlar. Müzisyenler etiketli boş kasetler çıkartıyor piyasaya. Tiyatrocular boş sahneye perde açıyor. Fotoğrafçılar beyaz beyaz çalışıyorlar. Çerçeve içleri kapış kapış gidiyor. Sinema ve tiyatrolarda biletler beyazborsada. Kasetler anında tüketiliyor. Karanlık odalar günlük güneşlik.

Onay, damga, mühür çözü—

Uykumda gülüveriyormuşum, bir uyandım ki: Etraf kâbus. ✪

Önceki

Lautréamont ya da Bir Kafanın Umudu

Sonraki

Sağaltım yalanlarına öfke: Karaçam Ormanı’nda ve Bataklık