Tını

Rock’a Kurdî

✪Koma Wetan Ferec Siya Şevbê Koma Rewşen Bajar Koma Be sinur Diljen Roni
1 2 3 11

Arşivler