dil

Provokasyon

'Bu sergide de malzeme, kışkırtan yüzeylere doğru dağılırken, 'dürtülen' bir şeyler vardı. Tam da istediğim huzursuzluk.'