Lech J. Majewski

Angelus

Resim yapan madencilerin oluşturduğu ruhani çözüm arayan komünün peşinde, modernizme karşı hayalgücünü savunan bir film: Angelus