Polonya

20 gün, 1 kent, 4 kişi, 1 sergi

Genç sanatçılar olarak İstanbul'da geçirdikleri 20 günün izlenimlerini, Hush Gallery'deki çalışmalarında yansıtıyor. Bu 20 günlük çalışmanın sonucunda ortaya çıkan sergi, belli bir

Angelus

Resim yapan madencilerin oluşturduğu ruhani çözüm arayan komünün peşinde, modernizme karşı hayalgücünü savunan bir film: Angelus