aynı odada oturma çabaları

Bir Onu rÖzer şiiri: aynı odada oturma çabaları
Şubat '09

sırtını insanlığa dayayarak

kapının eşiğinde görünür

kılıktan kılığa girer bir kağıt

içi dışı bir her odada

başkentlerinin birinde

yapılarla kuşatılmış yöresinden eksilir

içi dışı bir her odada birer nesne

değiştirerek isimlerini yerleri arasında ✪