Hans-Lukas Kieser İstanbul’da

Iskalanmış Barış’ın yazarı Hans-Lukas Kieser İstanbul’da

Iskalanmış Barış’ın yazarı Hans-Lukas Kieser İstanbul’da

Zürich Üniversitesi’nden Kieser ile Sabancı Üniversitesi’nden Fikret Adanır “Doğu Vilayetleri’nde Kayıp Barışın Tarihsel Kökleri”ni tartışacaklar. Iskalanmış Barış – Doğu Vilayetleri’nde Misyonerlik, Etnik Kimlik ve Devlet, 1839-1938 başlıklı kitabımızın yazarı, İsviçreli tarihçi, Zürih Üniversitesi’nde modern tarih dersleri veren Hans-Lukas
Kieser 29 Ocak 2011 Cumartesi günü saat 14:00’te Türkiyeli okurlarıyla buluşacak. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon tarafından, Av. Eren Keskin’in moderatörlüğünde düzenlenecek olan “DOĞU VİLAYETLERİ’NDE KAYIP BARIŞIN TARİHSEL KÖKLERİ” konulu toplantıya Sabancı Üniversitesi’nden tarihçi Fikret Adanır da tartışmacı olarak katılacak. Hans-Lukas Kieser ve Fikret Adanır’ın konuşmalarının ardından Iskalanmış Barış kitabının çevirmeni Atilla Dirim de bir konuşma yapacak. Konuşmaları takiben de izleyicilerin katılacağı bir soru-cevap bölümü yer alacak. Toplantıda İngilizce ve Almanca kullanılacağı için simültane çeviri olanağı sağlanacaktır.

Söyleşi/Tartışma
29 Ocak 2011 Cumartesi
Saat 14.00
C E Z A Y İ R T O P L A N T I S A L O N U
Hayriye Caddesi, No: 12, Galatasaray
Beyoğlu/İstanbul
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ
IRKÇILIK VE AYRIMCILIĞA KARŞI KOMİSYON
İLETİŞİM YAYINLARI VE ANADOLU KÜLTÜR’ÜN KATKILARIYLA ✪

Önceki

“Filmlerdeki Fotoğraflar” Tony Gatlif Filmleri

Sonraki

Henrik Isaksson Garnell: Un-plugged