Kargaşa 9 – Hack’leyin!

Gelenksel KargART Kapanış Sergisi // Kargaşa 9 // “Hack’leyin!”
Haziran '09

Gelenksel KargART Kapanış Sergisi // Kargaşa 9 // “Hack’leyin!”

5 – 30 Haziran 2009
* Sergi açılış kokteyli: 5 Haziran Cuma, Saat: 20:00

* Sergi Pazartesi günleri dışında 13:00- 20:00 arası gezilebilir.

“Hack” ve “hacker” kavramlarını olağan kullanımlarından farklı tutarak katılımcıları içinde yaşadığımız sistemi ( doğal, sosyal, kültürel, ekonomik veya sanatsal diye ayırmadan bir bütünlük içerisinde) “hack”lemeye ve kodlarını çözmeye çağırdık. “sanatçı” / “üretici” / “yaratıcı” da tabii ki bu sistemin içinde yaşıyor ve “onların üretim süreci sistemin işleyişinin içerisinde nerede duruyor?” aslında tüm derdimiz buydu sergiyi kotarmaya çalışırken.

Tüm bu “kargaşa”nın kodları nasıl kırılabilirdi ve yeni bir “kargaşa” nasıl yaratılırdı?

“Sanatta da kapitalizm”in [tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi] hareket alanımızı kısıtladığı -ki bu zaten uzun zamandır tanımlanabilir bir durum- günümüzde, sanatçı / yaratıcı / üreten; var edilmiş ve dayatılmış olan kodları nasıl ortadan kaldırır, kaldırabilir, ya da “hack”ler? Böyle bir olasılık günümüzde gerçek üreticiyi dayatılan onca baskıya (baskıların ne kadar çeşitlilikte olabileceğini biliyoruz) rağmen engelleyebilir mi? en genel ve geniş adlandırmayla “sanat”, bu kodları görmek, yok etmek ve karşılarında uyanık durmak için ve sinsice dayatılanları kapıp dayatanlara karşı kullanmak için hâlâ en kullanılası araç değil midir? Aslına bakılırsa artık tüm bunların artık pek de önemi kalmadı. sanat ve diğer tüm varlığımızı anlamlandırma araçları arasında gittikçe belirsizleşen çizgi ve bizim içinde devindiğimiz, sayısız parmağın birbirini gösterdiği yeni “dünya”da artık yeni bir dil oluşmalı. oluşmakta belki de, o kadar içindeyiz ki farkında değiliz.

Unutmadan hack’lemek için izin almanıza gerek yok!

Hacked by:

PJ Alive // “over pff!” , ataçç // “kutu”, Ayhan Mutlu // “Etki Tepki”, Aysun Öner // “Profesyonelleşmenin Dikenli Yolları”, Baran Tokmakoğlu // “kırmızı” , Çiğdem Menteşoğlu // “İnsan Taşımacılığı”, Deniz Rona // “Gülümseyin, Çekiyorum!”, Ece Dündaralp // “Where am I”, Eda Alpman // “ex nihilo nihil”, Pet05 // “money hacked the world”, Fikret Yavuzçetin // “köre zahmet ve teklif yoktur”, Gamze Özer // “isimsiz”, Gülşah Bayraktar // “Sanatçının Gömleği”, İlke Haspalamutgil // “She is a man, He is a woman” , Kardelen Fincancı // “Dil Üstünde Kaydırmaca”, Mahir Duman & Ezgi Güner & Tolga Eliuz // “Kardiyoloji”, “Tecrit”, Murat Sezer // “isimsiz”, Nezaket Tekin & Doruk Demircioğlu // “Ben sana sanat yapma demiyorum, hobi olarak yine yap”, Niyazi Selçuk // “Novus Ordo Seclorum”, Özgür Ufuk Ataç // “Sanatçının Masturbasyon Kutusu”, Şebeke // “Şebeke”, Şenol Erdoğan // “Karşı-mimari”, “motionless shadows”, Serdar Kökçeoğlu // “Korsan Kitap Sergisi”, Sibel Bozkurt // “İş Görüşmesi”,, Suzan Orhan // “Kenti-Boz”, Tahir Ün // “Ergenekon Sorgulaması”, Tolga Eliuz //“Triple”

PJ Alive, “over pff!”, spontane siberuzay videosu, 20’

Ataçç, “kutu” , dokunulabilir yerleştirme

Ayhan Mutlu, “Etki Tepki”, video, 8’,

Aysun Öner, “Profesyonelleşmenin Dikenli Yolları”, Fotoğraf Serisi

Baran Tokmakoğlu, “kırmızı”, performans

Çiğdem Menreşoğlu, “İnsan Taşımacılığı”, Çuval üzerine çizim ve kolaj

Deniz Rona, “Gülümseyin, Çekiyorum!”, performans & dökümantasyon

Ece Dündaralp, “Where am I”, heykel

Eda Alpman, “ex nihilo nihil”, karışık teknik

Pet05, “money hacked the world”, cam fanus içine simuliasyon dünya maketi kutu

Fikret Yavuzçetin, “köre zahmet ve teklif yoktur”, dijital baskı

Gamze Özer, “isimsiz”, karışık teknik

Gülşah Bayraktar, “Sanatçının Gömleği”, yerleştirme

İlke Haspalamutgil, “She is a man, He is a woman” , kanvas üzerine akrilik

Kardelen Fincancı, “Dil Üstünde Kaydırmaca”, Yapıştırılabilir Performans

Mahir Duman / Ezgi Güner / Tolga Eliuz, “Kardiyoloji”, dijital baskı,“Tecrit”, dijital baskı

Murat Sezer, “isimsiz”, tuval üzerine akrilik

Nezaket Tekin & Doruk Demircioğlu, “Ben sana sanat yapma demiyorum, hobi olarak yine yap”, Fotoğraf, dijital baskı

Niyazi Selçuk, “Novus Ordo Seclorum”, Kısa Film, 10’

Özgür Ufuk Ataç, “Sanatçının Masturbasyon Kutusu”, tuval üzerine karışık teknik

Şebeke, “Şebeke”, kolaj

Şenol Erdoğan, “Karşı-mimari”, dijital baskı
“motionless shadows”, yerleştirme

Serdar Kökçeoğlu, “Korsan Kitap Sergisi”, nesne

Sibel Bozkurt, “İş Görüşmesi”

Suzan Orhon, “Kenti-Boz”, Fotoğraf Serisi, fotoblok baskı

Tahir Ün, “Ergenekon Sorgulaması”, oto-kolaj

Tolga Eliuz, “Triple”, dijital baskı


KargART – KArgaşa 9 – Hack’leyin!
05 Haziran 2009 Cuma, 20:00 – 30 Haziran 2009 Salı, 20:00
Kadife Sok. No: 16 Kadıköy, Istanbul
02163303151 – info@kargart.org – facebook event
 ✪