Ne İçindeyim Zamanın Ne de Büsbütün Dışında@Piha Kolektif

...zaman donmuş bir biçimde çerçevelerin içine hapsedilmiş gibi...
Nisan '11

1976 Balıkesir doğumlu olan Deniz Gökduman Lisans Eğitimini M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi’nde İsa Başlıoğlu ve Ramiz Aydın’ın atölyelerinde, Yüksek Lisansını İtü Görsel ve Çevresel Sanatlar bölümünde tamamlamıştır. Sanat hayatına soyut dışavurumcu resimlerle başlayan Deniz Gökduman’ın çalışmalarında her zaman konu oldukça önemli bir yere sahiptir. İlk dönemdeki soyut dışavurumcu çalışmalarında biyolojiye olan ilgisi nedeniyle embriyoları konu edinen sanatçı, 2000’den sonraki çalışmalarında figüre yönelmiştir. Sanatçının figüratif çalışmalarını kadın konulu eserler ve  toplumsal içerikli eserler olarak iki ayrı başlık altında ele almak gerekir. Erotizmin göze çarptığı ve Mel Ramos’un kadınlarını çağrıştıran Gecenin İçindeki Kadın, Kızıl Saçlı Kız, Onu Görmeden Önce gibi çalışmalarında Pop sanata yaklaşan bir çizgi izleyen Deniz Gökduman’ın, politik simalar, Türkiye gündemini etkileyen olaylar ve günlük yaşamın ayrıntılarından örülü temalardan oluşan Filistin Günlüğü, Barışa Rock, Ne İçindeyim Zamanın Ne de Büsbütün Dışında, On Yedine Geldiğinde gibi eserlerinde ise John Clem Clarke tarzı  Foto-Realist bir üslup dikkati çeker. Ancak sanatçının amacı  fotoğrafik bir  gerçeklik yakalamak değil, ele aldığı konuyu ironik bir biçimde tuvale aktararak izleyiciye sunmaktır. Bu tarz çalışmalarında zaman donmuş bir biçimde çerçevelerin içine hapsedilmiş gibidir. Tuval üzerine serpiştirdiği harflerle bir taraftan bu durağanlığı kırma, geçmişi şimdiye taşıma çabası içinde olan sanatçı bir taraftan da  bir şair, yazar ya da düşünürün eserinden alıntılanmış bir bölüme gönderme yaparak  tuvalini ele aldığı konunun tartışmaya açıldığı bir platform haline getirmektedir.

Şafak GÜNEŞ GÖKDUMAN ✪

Önceki

Elimin tersiyle ittim cenneti başka bir bahara

Sonraki

“Ben bir stüdyo sanatçısı değilim”