Pax Cultura – Barış Bayrağı

Tüm dillerde, tınısıyla tüm insanlığı irkiltecek cazibeye sahip olmasına rağmen, hakkı en çok yenilen, saygısızlığa en çok tabi tutulan ve ağızlara en çok ciklet olmuş kelime "Barış"tır.
Ağustos '10

Tüm dillerde, tınısıyla tüm insanlığı irkiltecek cazibeye sahip olmasına rağmen, hakkı en çok yenilen, saygısızlığa en çok tabi tutulan ve ağızlara en çok ciklet olmuş kelime “Barış”tır.

Nikolai Konstantinovich Rerikh ya da kısaca Nicholas Roerich bir Rus bilim adamı, bir yazar, bir gezgin, bir ressam, bir filozof, bir ruhsal  öğretmen ve barış bayrağı olarak bilinenen “Pax Cultura”nın da tasarımcısı.

Bayrak, içinde üç tane kırmızı daire bulunduran kırmızı bir çemberden oluşuyor. Üç daire; sanatı, bilimi ve ruhsallığı; dış çember ise kültürü sembolize ediyor. Roerich’in  bir diğer görüşüne göre de; dış çember zamanın sonsuzluğunu temsil ederken, içerideki üç daire de geçmişi, şimdiki zamanı ve de geleceği ifade etmektedir.

Bayrak ayrıca, 15 Nisan 1935’de ABD ve 20 Latin Amerika ülkesi tarafından imzalanmış bir antlaşma ile “Küresel Barış Bayrağı” olarak tanınmış. Antlaşmaya göre; savaşta ve barışta, bu ülkeler birbirlerinin, barış amblemiyle belirlenmiş tarihi yapılarını, müzelerini, eğitim, bilim, sanat ve kültür kurumlarını korumakla yükümlüdürler. Sovyetler Birliği de antlaşmayı 1959’da imzalar.

Roerich Paktı ise 1990’da on adet ülke tarafından tümüyle onaylanmıştır. Bu ülkeler şöyle; ABD, Brezilya, Şili, Kolombiya, Dominik Cumhuriyeti, Küba, El Salvador, Meksika, Venezüela ve Guatemala.

Roerich Paktı’nın içeriği, 1954’te aynı tarihli Lahey Sözleşmesi’nde yer alan ilkeler doğrultusunda değiştirilir ve bu yeni sözleşmeye dahil edilir, geçerliliğini yasal olarak kaybeder. Fakat her ne kadar kanuni değerini yitirmiş de olsa Washington’da imzalanan 1935 antlaşması, Roerich Paktı’na imza atan ülkeler arasında, hala geçerliliğini korumaktadır. ✪

Roerich Paktı imzalanırken... Ortada Franklin Roosevelt