Neue Slowenische Kunst

[NSK] Slavoj Žižek ve Labiach heyulası

Politika popüler kültürün en yüksek düzeyde temsil edilişidir ve biz şimdiki Avrupa pop kültürünü yaratanlar olarak kendimizi politikacılar yerine koyuyoruz. Laibach'ın metodu