[NSK] Laibach: Üzüntünün çılgınlığı

Laibach, 1984 yılında Yugoslavya televizyonuna çıkar ve manifestolarını okur. Spiker Jure Pengov tam bir popülist ve devletçidir. Ülkenin algısını yerle yeksan etmişlerdir.
Haziran '14

[NSK] Slavoj Žižek ve Labiach heyulası 1

Jure Pengov: İdeolojik provokasyonlarınızı edebi alanda ve sık olmasa da toplu gösterilerinizde kullandıkça fikirleriniz yayılmaya başladı. Televizyonda gözüküp 700.000 kişiye varan bir kitleyi fikirlerinizle etkilemeyi seçmek sizin için zor bir seçim miydi?

LAIBACH: Televizyon, eğitim sisteminden sonra, kitle kontrolünün oluşmasında baş rolü üstlenir. Medya gücünün manipüle edici kapasitesinin farkında olarak, Laibach medyanın gücünü istismar etmektedir. Şu anki durumda biz TV ekranını kullanıyoruz.

Laibach

Mazoşistik bir biçimde “1 numaralı halk düşmanı” rolünü kabul ettiniz. Bu çok garip bir durum. Liderlerinizden birinin intihar etmesinin ardında yatan sebep neydi? Fikirlerinin ve kitlelerin arasında bulunan büyük boşlukta mı ezildi?

Sanat, fanatizme ihtiyaç duyan soylu bir misyondur. Laibach, gelip geçici üyelerinin hedeflerinden, amaçlarından, yaşamlarından daha büyük ve önemli hedef, amaç, yaşama sahip bir organizmadır.

Peki sizin Edvard Kardelj’in [Jozef Tito’nun devrim yoldaşlarından. Yugoslavya’da ekonomik açılımı gerçekleştiren revizyonist sosyalizmin fikir üreticilerinden.] “Kişiye mutluluğu ne devlet, ne sistem, ne de parti sağlayabilir. Ancak kişi kendi kaderini yaratarak mutluluğu sağlayabilir,” sözü hakkında fikirleriniz ne?

Devlet değil, parti değil, tanrı değil ve şeytan da değil. Mutluluk kişiliğin toptan reddinde, kişinin kitlelerle beraber kişisel zevklerinden, inanışlarından, yargılarından vazgeçerek kendi öz iradesiyle karar vererek sürüleştirilmesinde, kurban edilmeyi de göze alarak, kendisini daha büyük, güçlü bir sistemle ve ideolojiyle kolektif bir kitle olarak kişileştirmesinde yatar.

Kendiniz hakkında söyleyecek bir şeyleriniz var mı? Siz kimsiniz? Meslekleriniz neler? Kaç yaşındasınız? Hepiniz burada mısınız yoksa başka arkadaşlarınız da var mı?

Biz yaşamın oğullarıyız ve mücadelenin kardeşleriyiz. Umutları daha gerçekleşmemiş olanlarız. Biz bu dünyanın karanlık hayaletleriyiz, üzüntünün çılgınlığını çağıranlarız.

Jure Pengov [yayından sonra] Sizi doğru anladıysam, televizyonu kendi devrimci fikirlerinizi yaymak için kullanmak istiyorsunuz. Şu anda Ljubjana’nın ortasındayız ve bütün Yugoslavya tarafından seyredileceğiz. Umarım Yugoslav halkı bu tehlikeli faşizan fikirlerinizin ve davranışlarınız farkına varır ve gereken tepkiyi verir.

  ✪

Önceki

[Gilles Deleuze] Sade ve Masoch’un Dili

Sonraki

Tarkovski’nin Stalker’ı ve dijital zamanlarda yeniden yapmak